👻 Antgamtinis

Deanas ir Samas yra du broliai medžiotojai, keliaujantys per 🇺🇸 Valstybes „Chevrolet Impala 1967“ ir sunaikina įvairias piktas dvasias ir antgamtines būtybes, paremtas tikru tautosakos ir miesto legendomis.

Ieškoti jaustukų: