👩‍💻 Matrica

Filme pavaizduota įprasto „Hacker Neo“, kuris supranta, kad viskas aplink jį, yra modeliuojama tikrovė, matrica, kurią kontroliuoja intelektualios mašinos, kurios naudoja žmogaus kūnus kaip energijos šaltinį. Bet žmonės, kurie buvo išlaisvinti iš „Matrix“ ir „Neo“, pasirinktas, pradeda maištą, kad grąžintų žmoniją į savo didybę.

Ieškoti jaustukų: